صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم کلاو

تعمیر پمپ وکیوم کلاو

ترمیم  پمپ وکیوم کلاو

ترمیم پمپ وکیوم کلاو

بازسازی پمپ وکیوم کلاو

بازسازی پمپ وکیوم کلاو

اصلاح پمپ وکیوم کلاو

اصلاح پمپ وکیوم کلاو

تعمیرات پمپ وکیوم کلاو

تعمیرات پمپ وکیوم کلاو

تعمیرگاه پمپ وکیوم کلاو

تعمیرگاه پمپ وکیوم کلاو

قطعات پمپ وکیوم کلاو

قطعات پمپ وکیوم کلاو


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم