صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم بوستر

تعمیر پمپ وکیوم بوستر

ترمیم  پمپ وکیوم بوستر

ترمیم پمپ وکیوم بوستر

بازسازی پمپ وکیوم بوستر

بازسازی پمپ وکیوم بوستر

اصلاح پمپ وکیوم بوستر

اصلاح پمپ وکیوم بوستر

تعمیرات پمپ وکیوم بوستر

تعمیرات پمپ وکیوم بوستر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بوستر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بوستر

قطعات پمپ وکیوم بوستر

قطعات پمپ وکیوم بوستر


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم