صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم پیستونی

تعمیر پمپ وکیوم پیستونی

ترمیم  پمپ وکیوم پیستونی

ترمیم پمپ وکیوم پیستونی

بازسازی پمپ وکیوم پیستونی

بازسازی پمپ وکیوم پیستونی

اصلاح پمپ وکیوم پیستونی

اصلاح پمپ وکیوم پیستونی

تعمیرات پمپ وکیوم پیستونی

تعمیرات پمپ وکیوم پیستونی

تعمیرگاه پمپ وکیوم پیستونی

تعمیرگاه پمپ وکیوم پیستونی

قطعات پمپ وکیوم پیستونی

قطعات پمپ وکیوم پیستونی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم