صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم تسمه ای

تعمیر پمپ وکیوم تسمه ای

ترمیم  پمپ وکیوم تسمه ای

ترمیم پمپ وکیوم تسمه ای

بازسازی پمپ وکیوم تسمه ای

بازسازی پمپ وکیوم تسمه ای

اصلاح پمپ وکیوم تمسه ای

اصلاح پمپ وکیوم تسمه ای

تعمیرات پمپ وکیوم تمسه ای

تعمیرات پمپ وکیوم تسمه ای

تعمیرگاه پمپ وکیوم تمسه ای

تعمیرگاه پمپ وکیوم تسمه ای

قطعات پمپ وکیوم تمسه ای

قطعات پمپ وکیوم تسمه ای


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم