صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ دو مرحله

تعمیر وکیوم پمپ دو مرحله

ترمیم وکیوم پمپ دو مرحله

ترمیم وکیوم پمپ دو مرحله

بازسازی وکیوم پمپ دو مرحله

بازسازی وکیوم پمپ دو مرحله

اصلاح وکیوم پمپ دو مرحله

اصلاح وکیوم پمپ دو مرحله

تعمیرات وکیوم پمپ دو مرحله

تعمیرات وکیوم پمپ دو مرحله

تعمیرگاه وکیوم پمپ دو مرحله

تعمیرگاه وکیوم پمپ دو مرحله

قطعات وکیوم پمپ دو مرحله

قطعات وکیوم پمپ دو مرحله


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵