صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم حباب گیری

تعمیر پمپ وکیوم حباب گیری

ترمیم  پمپ وکیوم حباب گیری

ترمیم پمپ وکیوم حباب گیری

بازسازی پمپ وکیوم حباب گیری

بازسازی پمپ وکیوم حباب گیری

اصلاح پمپ وکیوم حباب گیری

اصلاح پمپ وکیوم حباب گیری

تعمیرات پمپ وکیوم حباب گیری

تعمیرات پمپ وکیوم حباب گیری

تعمیرگاه پمپ وکیوم حباب گیری

تعمیرگاه پمپ وکیوم حباب گیری

قطعات پمپ وکیوم حباب گیری

قطعات پمپ وکیوم حباب گیری


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم