صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم تک مرحله

تعمیر پمپ وکیوم تک مرحله

ترمیم  پمپ وکیوم تک مرحله

ترمیم پمپ وکیوم تک مرحله

بازسازی پمپ وکیوم تک مرحله

بازسازی پمپ وکیوم تک مرحله

اصلاح پمپ وکیوم تک مرحله

اصلاح پمپ وکیوم تک مرحله

تعمیرات پمپ وکیوم تک مرحله

تعمیرات پمپ وکیوم تک مرحله

تعمیرگاه پمپ وکیوم تک مرحله

تعمیرگاه پمپ وکیوم تک مرحله

قطعات پمپ وکیوم تک مرحله

قطعات پمپ وکیوم تک مرحله


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم