صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم مایع

تعمیر پمپ وکیوم مایع

ترمیم  پمپ وکیوم مایع

ترمیم پمپ وکیوم مایع

بازسازی پمپ وکیوم مایع

بازسازی پمپ وکیوم مایع

اصلاح پمپ وکیوم مایع

اصلاح پمپ وکیوم مایع

تعمیرات پمپ وکیوم مایع

تعمیرات پمپ وکیوم مایع

تعمیرگاه پمپ وکیوم مایع

تعمیرگاه پمپ وکیوم مایع

قطعات پمپ وکیوم مایع

قطعات پمپ وکیوم مایع


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم