صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ جنبشی

تعمیر وکیوم پمپ جنبشی

ترمیم  وکیوم پمپ جنبشی

ترمیم وکیوم پمپ جنبشی

بازسازی وکیوم پمپ جنبشی

بازسازی وکیوم پمپ جنبشی

اصلاح وکیوم پمپ جنبشی

اصلاح وکیوم پمپ جنبشی

تعمیرات وکیوم پمپ جنبشی

تعمیرات وکیوم پمپ جنبشی

تعمیرگاه وکیوم پمپ جنبشی

تعمیرگاه وکیوم پمپ جنبشی

قطعات وکیوم پمپ جنبشی

قطعات وکیوم پمپ جنبشی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵