صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم بیمارستان

تعمیر پمپ وکیوم بیمارستان

ترمیم  پمپ وکیوم بیمارستان

ترمیم پمپ وکیوم بیمارستان

بازسازی پمپ وکیوم بیمارستان

بازسازی پمپ وکیوم بیمارستان

اصلاح پمپ وکیوم بیمارستان

اصلاح پمپ وکیوم بیمارستان

تعمیرات پمپ وکیوم بیمارستان

تعمیرات پمپ وکیوم بیمارستان

تعمیرگاه پمپ وکیوم بیمارستان

تعمیرگاه پمپ وکیوم بیمارستان

قطعات پمپ وکیوم بیمارستان

قطعات پمپ وکیوم بیمارستان


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم