صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم استیل

تعمیر پمپ وکیوم استیل

ترمیم پمپ وکیوم استیل

ترمیم پمپ وکیوم استیل

بازسازی پمپ وکیوم استیل

بازسازی پمپ وکیوم استیل

اصلاح پمپ وکیوم استیل

اصلاح پمپ وکیوم استیل

تعمیرات پمپ وکیوم استیل

تعمیرات پمپ وکیوم استیل

تعمیرگاه پمپ وکیوم استیل

تعمیرگاه پمپ وکیوم استیل

قطعات پمپ وکیوم استیل

قطعات پمپ وکیوم استیل
تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی