صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ )

پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ )

به صورت کلی انواع پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) به سه دسته اصلی پمپ وکیوم آب در گردش ( وکیوم پمپ آب در گردش ) یا پمپ وکیوم رینگ آبی ( وکیوم پمپ رینگ آبی ) ، پمپ وکیوم روغنی ( وکیوم پمپ روغنی ) و پمپ وکیوم خشک ( وکیوم پمپ خشک ) تقسیم می شود. پمپ وکیوم آبی ( وکیوم پمپ آبی ) که بیشتر در صنایع سنگین کاربرد دارد از آب برای خنک کردن استفاده می شود. پمپ وکیوم روغنی ( وکیوم پمپ روغنی ) نیز در صنایع متوسط کاربرد دارد و از روغن جهت خنک کردن استفاده می کند. کاربرد پمپ وکیوم خشک ( وکیوم پمپ خشک ) نیز در صنایع سبک بوده و هوای ورودی در آن کار خنک کنندگی را بر عهده دارد. در نگاه جزئی تر می توان از پمپ های مدل روتاری ، تسمه ای ، دیافراگمی ، اجکتیو ، یونی ، پیستونی ، اسکرول ، پالت دار ، دورانی غلطکی ، دیفیوژن و ….. نام برد.

به طور کلی پمپ های وکیوم ( وکیوم پمپ ها ) در عواملی مانند سلاست ، فشار ، مدت کارکرد ، تولید تلرانس کار با سیالات و مواد شیمیایی و کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند.

انواع پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ )

پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) را می توانیم به چهار دسته ی اصلی پمپ وکیوم آبی ( وکیوم پمپ آبی )، پمپ وکیوم روغنی ( وکیوم پمپ روغنی )، پمپ وکیوم خشک ( وکیوم پمپ خشک ) و پمپ وکیوم جنبشی ( وکیوم پمپ جنبشی ) تقسیم بندی کنیم. بعد از تقسیم بندی دسته های اصلی پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) می پردازیم به زیر مجموعه های هر دسته: زیر مجموعه های دسته ی اول پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) یعنی پمپ وکیوم آبی ( وکیوم پمپ آبی ) عبارتند از پمپ وکیوم آبی یک مرحله ای ( وکیوم پمپ آبی یک مرحله ای )، پمپ وکیوم آبی دو مرحله ای ( وکیوم پمپ آبی دو مرحله ای ) و کمپرسور گاز رینگ مایع. زیر مجموعه های دسته ی دوم پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) یعنی پمپ وکیوم روغنی ( وکیوم پمپ روغنی ) عبارتند از پمپ وکیوم روغنی یک مرحله ای ( وکیوم پمپ روغنی یک مرحله ای )، پمپ وکیوم روغنی دو مرحله ای ( وکیوم پمپ روغنی دو مرحله ای ). زیر مجموعه های دسته ی سوم پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) یعنی پمپ وکیوم خشک ( وکیوم پمپ خشک ) عبارتند از وکیوم روتاری، وکیوم دیافراگمی، وکیوم پیستونی، بوستر وکیوم، کلاو وکیوم، وکیوم ساید چنل، اسکرو وکیوم و اسکرول وکیوم.

زیر مجموعه های دسته ی چهارم پمپ وکیوم ( وکیوم پمپ ) یعنی پمپ وکیوم جنبشی ( وکیوم پمپ جنبشی )عبارتند از اجکتور، دیفیوژن، توربو مولکولار، پمپ های یونی.

 Kinetic Vacuum Pumps


پمپ وکیوم جنبشی ( وکیوم پمپ جنبشی )Gas Displacement Vacuum Pumps


پمپ وکیوم جابجایی ( وکیوم پمپ جابجایی )


Fluid Pumps
پمپ سیال متحرک
Drag Pumps
پمپ مکانیکی
Dry Pumps
پمپ های وکیوم دوار
Rotary Pumps
پمپ های وکیوم دوارنی
Reciprocating
پمپ های وکیوم حرکت خطی
Ejecttor Pumps ( Liquid , Gas , Steam )
پمپ اجکتور ( مایع ، بخار و گاز)
Gas Ring Pumps
پمپ رینگ گازی
Roots Pumps
پمپ روتس ( دمبلی )
Liquid Ring Pumps
پمپ رینگ مایع
Diaphragm Pumps
پمپ دیافراگمی
Diffusion Pumps
پمپ دیفیوژن
Turbo Pumps ( Axial & Radial )
پمپ توربو ( شعاعی و محوری )
Claw Pumps
پمپ چنگکی
Rotary Vane Pumps
پمپ دوار تیغه ای
Piston Pumps
پمپ پیستونی
Diffusion Ejector Pumps
پمپ دیفیوژن اجکتور
Turbomolecular Pumps
پمپ توربو مولوکولار
Screw Pumps
پمپ مارپیچی
Rotary Piston Pumps
پمپ دوار پیستونی
Scroll Pumps
پمپ حلزونی

پمپ های وکیوم (وکیوم پمپ ها ، پمپ های خلاء) به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند:

1- پمپ وکیوم پایین (وکیوم پمپ پایین ، پمپ خلاء پایین)

2- پمپ وکیوم متوسط (وکیوم پمپ متوسط ، پمپ خلاء متوسط)

3- پمپ وکیوم بالا (وکیوم پمپ بالا ، پمپ خلاء بالا)

4- پمپ وکیوم فوق بالا (وکیوم پمپ فوق بالا ، پمپ خلاء فوق بالا)