صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

خشک کن تحت خلاء | Aven Vacuum Drying

کاربرد آون خلاء (وکیوم)  | Asia Vacuum Ovens


  1. خالص سازی (تبخیر محصولات جانبی، ایزومر، آغازگرهای واکنش نداده، مواد واسط)
  2. پروراندن و افزایش دادن وزن مولکولی پلیمرها
  3. بدست آوردن یک ترکیب خشک خالص از یک حل شونده یا پودر خیس یا رزین و سایر ترکیب‌ها
  4. مناسب برای خشک‌کردن نمونه‌های قابل انفجار در دمای بالا
  5. مناسب برای خشک‌کردن یا تبخیر حلال با نقطه جوش بالا
  6. جداکردن حلال و حل شونده بدون نیاز به خشک‌کردن یک از فازها
  7. جلوگیری از ورود اکسیژن در هنگام خشک‌کردن مواد جامد

تصاویر خشک کن های تحت خلاء

خشک کن وکیوم ، خشک کن تحت خلاء خشک کن وکیوم ، خشک کن تحت خلاء خشک کن وکیوم ، خشک کن تحت خلاء خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم خشک کن وکیوم