صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

کلاو بلوئر وکیوم | Claw Blower Vacuum

مکانیسم پمپ کلاو هم مانند پمپ روتس می‌باشد ولی شکل روتورهای آن بصورت چنگک است. بدلیل شکل روتور این پمپ می‌توان از آن بدون داشتن پمپ پشتیبان تا فشار نهایی وکیوم 100میلی بار رسید.
بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum بلوئر کلاو ,  پمپ بلوئر وکیوم , Claw Blower Vacuum