صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

پمپ توربو مولکولار

مکانیسم عمل این پمپ در سال 1913 کشف شد ولی بدلیل عوم توانایی در ساخت تا سالهای زیادی ساخت و توسعه این پمپ به تعویق افتاد .این کشف بیان می کرد که با حرکت سریع پره های روتور مرکزی نسبت به پره های ثابت می توان مکش بسیاری ایجاد نمود . فاصله بین پره های پمپ های کنونی در حدود میلیمتر است این پمپ نیز مانند پمپ دیفیوژن نیاز به پمپ پشتیبان دارد که معمولا از پمپ روتاری یا ترکیب روتاری روتس استفاده می شود . سرعت چرخش روتور این پمپ در حدود جند ده هزار دور در دقیقه است که همین سرعت بالا محدودیتهای بسیار ی چه از لحاظ ساخت و چه در مورد تعمیر ایجاد کرده است .

پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار پمپ توربو , وکیوم پمپ توربو , پمپ وکیوم توربو مولکولار