صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

مکانیکال بوستر وکیوم | Mechanical Booster Pumps

وقتی یک حجم خیلی بزرگی (Vacuum Chamber) را میخواهیم به سرعت به خلاء 0.01 تا 0.0001 میلی بار برسانیم با پمپ وکیوم روتاری روغنی این امکان وجود نداشته و چون پمپ روتاری روغنی در ظرفیت های خیلی بزرگ یا خلاء بالا وجود ندارد.
به این دلیل روتاری با یک بوستر وکیوم پکیج شده ، که روتاری خلاء را تامین نموده و روتس وکیوم (بوستر وکیوم) ظرفیت یا سرعت خلاء را افزایش میدهد.
بدین ترتیب میتوانیم مخازن خلاء خیلی بزرگ و کوچک را با سرعت زیاد به خلاء 0.0001 میلی بار یا بیشتر برسانیم. برای افزایش سرعت تخلیه و همینطور خلاء حتی میتوان چند دستگاه بوستر وکیوم را با روتاری پکیج کرد. که هر روتس وکیوم یک order را به نسبت به پمپ قبل از خود افزایش میدهد.
ساختار و اجزای بوستر وکیوم ها کاملا شبیه روتس بلوئر بوده ولی سیستم آبندی آن برای حفظ خلاء متفاوت میباشد


تصاویر بوستر وکیوم

بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , پمپ وکیوم , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر بوستر وکیوم , وکیوم بوستر , BoosterVacuum , پمپ وکیوم بوستر