صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

دستورالعمل نصب و راه اندازی پمپ های وکیوم

روش‌های نصب

پمپ‌های وکیوم رینگ مایع باید در طول مدت کار بطور پیوسته با مایع تغذیه شوند مایع مخلوط با هوا از دریچه خروجی پمپ خارج می‌گردد. این مایع بوسیله گاز فشرده گرم شده و بایستی بطور پیوسته با مایع خنک جدید جایگزین شود. جهت این امر در اینجا سه روش نصب معرفی می‌گردد که بایستی متناسب با شرایط انتخاب گردند.

دانلود مقاله روش ها و نصب صحیح پمپ وکیوم

روش نصب پمپ وکیوم آبی SIHI Sterling آلمان | SERVICE LIQUID RING VACUUM PUMP ARRANGEMENTS | How Install Liquid Vacuum Pumps

1
2