صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

کاربرد پمپ های وکیوم در صنایع شیشه سازی

به طور کلی صرف نظر از نوع تکنولوژی ساخت ظروف شیشه ای، برای ساخت شیشه چهار مرحله مطرح می باشد
 1. مرحله ذوب
با ورود مواد اولیه به داخل کوره ، این مرحله شروع می شود و تا لحظه ای که آخرین ذرات مواد ذوب شود، ادامه می یابد. وقتی که بار وارد کوره می شود، مراحل زیر بر روی آن انجام می گیرد:
  • از دست دادن رطوبت، منظور رطوبت همراه مواد اولیه می باشد؛
  • انجام واکنش های شیمیائی بین اجزاء مواد اولیه و یا تجزیه آنها و آزاد شدن گازها؛
  • ایجاد فازهای مذاب ناشی از ذوب اجزاء با نقطه ذوب پایین یا محصولات حاصل از واکنش های اولیه؛
  • حل شدن باقی مانده ذرات جامد در مذابهای تشکیل شده و ایجاد یک مذاب همگن؛
  • فراریت اجزائی از مواد اولیه
  • خارج شدن حبابهای گاز ناشی از واکنش های مواد اولیه و یا هوای محبوس بین ذرات.

2. مرحله تصفیه
خروج گاز از داخل مذاب که به صورت حباب خیلی ریز و یا درشت می باشند، در این مرحله انجام می گیرد . صعود حبابها به سطح با افزایش دما نسبت مستقیم دارد . مواد اولیه تصفیه کننده ب ه کار برده شده ، عبارتند از: اکسید ارسنیک، آنتیموان، سولفیت سدیم و کلرور سدیم.
3. مرحله هموژنه کردن
هموژنه شدن مذاب به طوری که ترکیب شیشه در تمام نقاط یکسان باشد . هموژنه نبودن شیشه باعث اشکالات و نامقاوم بودن در برابر تنش می شود.
4. مرحله کاهش درجه حرارت
1200 درجه سانتی گراد می باشد که این درجه حرارت بالا ، عمل - معمولاً مذاب دارای درجه حرارت 1300 تصفیه را راحت تر می کند. البته چنین مذابی را نمی توان شکل داد . از این رو باید ب ه تدریج درجه حرارت آن را پائین بیاوریم تا بتوانیم عمل شکل گیری را انجام دهیم
 
معرفی روش های مختلف تولید
ظروف شیشه ای به سه روش قابل تولید می باشد که عبارتند از:
  1. روش سنتی
  2. روش نیمه اتوماتیک
  3. روش کاملاً اتوماتیک
 
بررسی خط تولید به کار رفته در صنایع
به طور کلی خطوط تولید به کار رفته در صنایع، به صورتهای زیر می باشد:
1- خط تولید مستقیم:
در این خط تولید مواد خام از یک طرف وارد شده و از طرف دیگر محصولات خارج می شوند . در این روش دستگاههای مورد استفاده پشت سر هم و ب ه طور مستقیم قرار گرفته اند. این روش بیشتر در کارهای مونتاژ و امثال آن بیشتر استفاده می شود.
2- خط تولید U شکل:
در این خط تولید ، دستگاهها طوری قرار می گیرند که یک حالت U شکل بدهند و بیشتر در مواردی به کار می برند که سرعت تولیدات بالا می باشد. در این خط تولید ، مواد اولیه و محصولات تقریباً از یک طرف
کارگاهها وارد و خارج می شوند. این خط تولید به خاطر اینکه در مساحت کار گاهها صرفه جوئی می کند و نظارت بر کیفیت و کنترل نیز بهتر انجام می گیرد، بیشتر مورد استفاده می باشد.
3- خط تولید سیکلی (دایره ای):
در این خط تولید ، تقریباً مواد اولیه و محصولات از یک نقطه وارد و خارج می شود. در این مورد دستگاههای مورد استفاده به صورت دایره ای قرار گرفته و کنترل کننده در مرکز می باشد . بیشتر برای سیستمهایی استفاده می شود که از دستگاههای اتوماتیک بیشتر استفاده شود . در تولید بالا و سیستم بسته بندی اتوماتیک، نیز از این مورد بیشتر استفاده می کنند.
4- خط تولید زیگزاگ:
این خط تولید که بیشتر به صورت مارپیچی می باشد ، در خط تولیدهائی که محدودیت جا دارد ، مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل کیفیت در این مورد سخت تر از موارد دیگر می باشد. با توجه به مطالب فوق خط تولید در نظر گرفته شده برای یک واحد تهیه ظروف شیشه ای به صورت خط تولید U می باشد. پروسه تولید در این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است.

تصاویر

پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی پمپ وکیوم شیشه سازی,خط کارخانه شیشه سازی