صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

نصب و راه اندازی بلوئر

نصب و راه اندازی بلوئر
راه اندازی اولیه بلوئر روتس چه اینکه بلوئر آکبند و نو باشد و چه اینکه راه اندازی پس از تعمیر و سرویس، تفاوتی ندارد. قبل از هرکار باید از جهت صحیح چرخش الکتروموتور و در نهایت بلوئر اطمینان کامل حاصل کنید چون چرخش غلط الکتروموتور و در نتیجه چرخش عکس بلوئر باعث به هم خوردن تایمینگ چرخ دنده های بلوئر شده و آسیب بسیار زیادی به دستگاه وارد میکند.
برای اطمینان از جهت صحیح چرخش بلوئر به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید یا اگر اطراف شفت محرک بلوئر علامت گذاری شده به آن توجه کنید.
اگر تسمه های بلوئر یا کوپلینگ آن نصب است آنها را جدا کرده و الکتروموتور را استارت کنید و به جهت چرخش شفت الکتروموتور دقت کنید اگر جهت چرخش اشتباه است با تغییر کابلهای برق الکتروموتور آن را اصلاح کنید.
پس از اطمینان از جهت دور بلوئر آن را روی شاسی نصب کنید و پیچهای نگدارنده را به اندازه کامل محکم کنید تا بلوئر لرزش و صدا نداشته باشد.
سپس تسمه ها را در روی فولیها قرار دهید و به اندازه استاندار تحت کشش قرار دهید.
سپس منیفولد ورودی را نصب کنید و فیلتر هوای تمیز را در محل قرار دهید.
از میزان روغن در محفظه دو طرف بلوئر اطمینان حاصل کنید و نوع روغن مصرفی بلوئر را از شرکت سازنده یا از ما سوال بفرمایید.
جهت استارت اولیه حتما کلید قطع و وصل برق در محل بلوئر باشد که در صورت بروز مشکل سریعآ برق را قطع کنید.
حال بلوئر را استارت کنید و پس از ۳ ثانیه خاموش کنید و سپس کوپلینگ یا تسمه هارا با دست بچرخانید در موقع چرخش نباید زیر دست احساس گیر یا سفت بودن بلوئر احساس شود در صورت احساس چنین موردی حتما از تعمیرکار مجرب یا از ما استفاده کنید این کار را ۳ یا ۴ مرتبه تکرار کنید تا مطمئن شوید بلوئر روان و بدون صدا است در صورت اطمینان میتوان بلوئر را استارت نهایی و در مدار قرار داد البته بهتر است حداقل بلوئر ۳۰ دقیقه بدون بار و تحت فشار کار کند و سپس در مدار قرار گیرد.