صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

کاربرد وکیوم در تست نشتی

تست نشتی مخازن و اتصالات تحت خلاء و وکیوم


Vacuum boxوکیوم باکس محفظه ای است که برای تست نشتی جوشکاری مخازن استفاده می شود. محل جوشکاری را کف صابون زده محفظه را بر روی قرار می دهیم .سپس داخل وکیوم باکس را با پمپ وکیوم خلاء می کنیم ، در صورت وجود نشتی ،کف شروع به قلیان و بزرگ شدن می کند.مشخص می شود از آن محل هوا به داخل راه پیدا کرده و نشتی دارد.انجا را علامت گذاری کرده و نسبت به رفع عیوب جوشکاری اقدام می شود. شرکت وکیوم آسیا قادر به ارایه انواع vacuum box با هر ابعادی که نیاز دارید می باشد.

 

تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم تست نشتی مخازن توسط وکیوم