صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

ریخته گری در خلاء | Vacuum Casting

نمونه سازی سریع قطعات

ریخته گری تحت خلاء یا ریخته گیری تحت وکیوم

وکیوم کستینگ

ریخته گری بدون هوا (حباب)