صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

دیفیوزر های هوادهی | Air Diffuser

دیفیوزر هوادهی حباب ریز/ حباب درشت لوله ای (تیوبی) ، دیسکی (بشقابی) و پلیتی


وکیوم آسیا به منظور تامین تجهیزات لازم جهت تصفیه ‌خانه‌ های فاضلاب شهری و صنعتی اقدام به واردات و فروش عمده دیفیوزرهای حباب ریز و حباب درشت دیسکی، لوله ای و پلیتی از شرکت‌های معتبر سازنده خارجی از جمله Ecologix, Aquaflex, Jager  وSupratec   نموده است. در ذیل به مشخصات فنی و اطلاعات لازم جهت انتخاب دیفیوزر اشاره شده است.

وکیوم آسیا آماده انجام خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های هوادهی انواع تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی می‌باشد. همچنین جهت نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هوادهی شرکت وکیوم آسیا آماده همکاری می‌باشد.

نکات مهمی که شرکت وکیوم آسیا در مورد طراحی سیستم هوادهی عمقی توصیه می‌نماید:

  1. محاسبات تعداد دیفیوزر بر اساس میزان ظرفیت هوای بلوئر انجام شود. لازم به ذکر است ظرفیت بلوئر نیز بسته به میزان آلودگی فاضلاب و نوع فرآیند تصفیه محاسبه می‌شود.
  2. جهت محاسبه تعداد دیفیوزر مورد نیاز برای میزان مشخص دبی هوا، از ظرفیت دیفیوزر در محدوده بهینه جداول زیر استفاده شود.
  3. ظرفیت حداکثر دیفیوزر صرفا به مدت 15 دقیقه در شبانه روز مجاز می‌باشد و فقط جهت شستشوی دیفیوزرها استفاده می‌شود.
  4. هر چقدر عمق نصب دیفیوزر بیشتَر باشد به عبارت دیگر عمق مخازن فاضلاب بیشتر باشد راندمان انتقال اکسیژن بیشتر خواهد بود.
  5. در محاسبات فشار بلوئر، افت فشار دیفیوزر حدود 50 میلی‌بار در نظر گرفته شود.
  6. در سیستم لوله‌کشی دقت شود هوا به طور یکنواخت بین همه دیفیوزرها توزیع گردد.

تصاویر

دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی دیفیوزر , دیفیوزر هوادهی , حباب دهی استخر , دیفیوزر تصفیه خانه , دیفیوزر فاضلاب , دیفیوزر پرورش ماهی

جدول های مشخصات فنی دیفیوزر

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Ecologix  آمریکا-تایوان 

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

6 m3/h

    2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon 

    9.5"(240mm)

Ecoflex-235CV

12 m3/h

    4 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

    12.5"(320mm)

Ecoflex-316CV

15 m3/h

6 ~ 8 m3/h

EPDM/Silicon

    14"(355mm)

Ecoflex-350CV

30 m3/h

    10 ~ 15 m3/h

EPDM/Silicon

    20"(520mm)

Ecoflex-520CV

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی(لوله ای) ساخت شرکت Ecologix  آمریکا-تایوان 

Air Flow for Max.
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

6 m3/h

2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×300mm

Hyotube 7-250F

    12 m3/h

    3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×550mm

Hyotube 7-500F

    18 m3/h

    6 ~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×800mm

Hyotube 7-750F

    24 m3/h

    8 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×1050mm

Hyotube 7-1000F

    12 m3/h

3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-250F

18 m3/h

6~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-500F

24 m3/h

10 ~ 14 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-750F

30 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-1000F

35 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×1300mm

Hyotube 4-46F/pair

                                                    

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

11.4 m3/h

2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

9"(270mm)

ADD230

14.3 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12"(340mm)

ADD300

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی (لوله ای) ساخت شرکت Aquaflex ترکیه 

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

9.6 m3/h

    2 ~8 m3/h

EPDM/Silicon 

    65mm×560mm

ATD 63-500

12 m3/h

    2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

    65mm×810mm

ATD 63-750

13 m3/h

    2 ~12 m3/h

EPDM/Silicon

  65mm×1060mm

ATD 63-1000

13.2 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×560mm

ATD 90-500

15 m3/h

2 ~14 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×810mm

ATD 90-750

17 m3/h

2 ~ 16 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×1060mm

ATD 90-1000

28 m3/h

2 ~ 24 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×2200mm

ATSS (Grommed)

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز پلیتی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

17.8 m3/h

2 ~16 m3/h

EPDM/Silicon

170mm×670mm

ATD 650 Plate

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Jager آلمان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

10 m3/h

2 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

9"(270mm)

HD 270

15 m3/h

5 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12"(340mm)

HD 340

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Supratec آلمان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

8 m3/h

2.5 ~ 5.5m3/h

EPDM/Silicon

9"(270mm)

Oxiflex – MT235

10 m3/h

3 ~ 7 m3/h

EPDM/Silicon

12"(340mm)

Oxiflex – ،MT300

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

13.5 m3/h

3.5 ~ 8.5 m3/h

EPDM/Silicon

3"(84mm)

SnapCap

 

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

28 m3/h

25 m3/h

EPDM/Silicon

3"(80mm)

ADD80-CBD