صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم امریکایی

تعمیر پمپ وکیوم امریکایی

ترمیم  پمپ وکیوم امریکایی

ترمیم پمپ وکیوم امریکایی

بازسازی پمپ وکیوم امریکایی

بازسازی پمپ وکیوم امریکایی

اصلاح پمپ وکیوم امریکایی

اصلاح پمپ وکیوم امریکایی

تعمیرات پمپ وکیوم امریکایی

تعمیرات پمپ وکیوم امریکایی

تعمیرگاه پمپ وکیوم امریکایی

تعمیرگاه پمپ وکیوم امریکایی

قطعات پمپ وکیوم امریکایی

قطعات پمپ وکیوم امریکایی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم