صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم ایرانی

تعمیر پمپ وکیوم ایرانی

ترمیم  پمپ وکیوم ایرانی

ترمیم پمپ وکیوم ایرانی

بازسازی پمپ وکیوم ایرانی

بازسازی پمپ وکیوم ایرانی

اصلاح پمپ وکیوم ایرانی

اصلاح پمپ وکیوم ایرانی

تعمیرات پمپ وکیوم ایرانی

تعمیرات پمپ وکیوم ایرانی

تعمیرگاه پمپ وکیوم ایرانی

تعمیرگاه پمپ وکیوم ایرانی

قطعات پمپ وکیوم ایرانی

قطعات پمپ وکیوم ایرانی






تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵