صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ رینگ آبی

تعمیر وکیوم پمپ رینگ آبی

ترمیم وکیوم پمپ رینگ آبی

ترمیم وکیوم پمپ رینگ آبی

بازسازی وکیوم پمپ رینگ آبی

بازسازی وکیوم پمپ رینگ آبی

اصلاح وکیوم پمپ رینگ آبی

اصلاح وکیوم پمپ رینگ آبی

تعمیرات وکیوم پمپ رینگ آبی

تعمیرات وکیوم پمپ رینگ آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ رینگ آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ رینگ آبی

قطعات وکیوم پمپ رینگ آبی

قطعات وکیوم پمپ رینگ آبی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵