صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم الکاتل

تعمیر پمپ وکیوم الکاتل

ترمیم  پمپ وکیوم الکاتل

ترمیم پمپ وکیوم الکاتل

بازسازی پمپ وکیوم الکاتل

بازسازی پمپ وکیوم الکاتل

اصلاح پمپ وکیوم الکاتل

اصلاح پمپ وکیوم الکاتل

تعمیرات پمپ وکیوم الکاتل

تعمیرات پمپ وکیوم الکاتل

تعمیرگاه پمپ وکیوم الکاتل

تعمیرگاه پمپ وکیوم الکاتل

قطعات پمپ وکیوم الکاتل

قطعات پمپ وکیوم الکاتل


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم