صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم شیماتزو

تعمیر پمپ وکیوم شیماتزو

ترمیم  پمپ وکیوم شیماتزو

ترمیم پمپ وکیوم شیماتزو

بازسازی پمپ وکیوم شیماتزو

بازسازی پمپ وکیوم شیماتزو

اصلاح پمپ وکیوم شیماتزو

اصلاح پمپ وکیوم شیماتزو

تعمیرات پمپ وکیوم شیماتزو

تعمیرات پمپ وکیوم شیماتزو

تعمیرگاه پمپ وکیوم شیماتزو

تعمیرگاه پمپ وکیوم شیماتزو

قطعات پمپ وکیوم شیماتزو

قطعات پمپ وکیوم شیماتزو


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم