صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم بلانچر

تعمیر پمپ وکیوم بلانچر

ترمیم  پمپ وکیوم بلانچر

ترمیم پمپ وکیوم بلانچر

بازسازی پمپ وکیوم بلانچر

بازسازی پمپ وکیوم بلانچر

اصلاح پمپ وکیوم بلانچر

اصلاح پمپ وکیوم بلانچر

تعمیرات پمپ وکیوم بلانچر

تعمیرات پمپ وکیوم بلانچر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بلانچر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بلانچر

قطعات پمپ وکیوم بلانچر

قطعات پمپ وکیوم بلانچر


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم