صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم رینگ

تعمیر پمپ وکیوم رینگ

ترمیم  پمپ وکیوم رینگ

ترمیم پمپ وکیوم رینگ

بازسازی پمپ وکیوم رینگ

بازسازی پمپ وکیوم رینگ

اصلاح پمپ وکیوم رینگ

اصلاح پمپ وکیوم رینگ

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ

قطعات پمپ وکیوم رینگ

قطعات پمپ وکیوم رینگ


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم