صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم استوک

تعمیر پمپ وکیوم استوک

ترمیم پمپ وکیوم استوک

ترمیم پمپ وکیوم استوک

بازسازی پمپ وکیوم استوک

بازسازی پمپ وکیوم استوک

اصلاح پمپ وکیوم استوک

اصلاح پمپ وکیوم استوک

تعمیرات پمپ وکیوم استوک

تعمیرات پمپ وکیوم استوک

تعمیرگاه پمپ وکیوم استوک

تعمیرگاه پمپ وکیوم استوک

قطعات پمپ وکیوم استوک

قطعات پمپ وکیوم استوک


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی