صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ خلاء آبی

تعمیر وکیوم پمپ خلاء آبی

ترمیم وکیوم پمپ خلاء آبی

ترمیم وکیوم پمپ خلاء آبی

بازسازی وکیوم پمپ خلاء آبی

بازسازی وکیوم پمپ خلاء آبی

اصلاح وکیوم پمپ خلاء آبی

اصلاح وکیوم پمپ خلاء آبی

تعمیرات وکیوم پمپ خلاء آبی

تعمیرات وکیوم پمپ خلاء آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ خلاء آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ خلاء آبی

قطعات وکیوم پمپ خلاء آبی

قطعات وکیوم پمپ خلاء آبی
تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی