صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ آبی

تعمیر وکیوم پمپ آبی

تعمیر وکیوم پمپ آبی


ترمیم وکیوم پمپ آبی

ترمیم وکیوم پمپ آبی

بازسازی وکیوم پمپ آبی

بازسازی وکیوم پمپ آبی

اصلاح وکیوم پمپ آبی

اصلاح وکیوم پمپ آبی

تعمیرات وکیوم پمپ آبی

تعمیرات وکیوم پمپ آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ آبی

تعمیرگاه وکیوم پمپ آبی

قطعات وکیوم پمپ آبی

قطعات وکیوم پمپ آبی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵