صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم خلاء آبی

تعمیر پمپ وکیوم خلاء آبی

ترمیم پمپ وکیوم خلاء آبی

ترمیم پمپ وکیوم خلاء آبی

بازسازی پمپ وکیوم خلاء آبی

بازسازی پمپ وکیوم خلاء آبی

اصلاح پمپ وکیوم خلاء آبی

اصلاح پمپ وکیوم خلاء آبی

تعمیرات پمپ وکیوم خلاء آبی

تعمیرات پمپ وکیوم خلاء آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلاء آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلاء آبی

قطعات پمپ وکیوم خلاء آبی

قطعات پمپ وکیوم خلاء آبی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی