صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ دانشگاه

تعمیر وکیوم پمپ دانشگاه

ترمیم وکیوم پمپ دانشگاه

ترمیم وکیوم پمپ دانشگاه

بازسازی وکیوم پمپ دانشگاه

بازسازی وکیوم پمپ دانشگاه

اصلاح وکیوم پمپ دانشگاه

اصلاح وکیوم پمپ دانشگاه

تعمیرات وکیوم پمپ دانشگاه

تعمیرات وکیوم پمپ دانشگاه

تعمیرگاه وکیوم پمپ دانشگاه

تعمیرگاه وکیوم پمپ دانشگاه

قطعات وکیوم پمپ دانشگاه

قطعات وکیوم پمپ دانشگاه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم