صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم جنبشی

تعمیر پمپ وکیوم جنبشی

ترمیم  پمپ وکیوم جنبشی

ترمیم پمپ وکیوم جنبشی

بازسازی پمپ وکیوم جنبشی

بازسازی پمپ وکیوم جنبشی

اصلاح پمپ وکیوم جنبشی

اصلاح پمپ وکیوم جنبشی

تعمیرات پمپ وکیوم جنبشی

تعمیرات پمپ وکیوم جنبشی

تعمیرگاه پمپ وکیوم جنبشی

تعمیرگاه پمپ وکیوم جنبشی

قطعات پمپ وکیوم جنبشی

قطعات پمپ وکیوم جنبشی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵