صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن

تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن

ترمیم  پمپ وکیوم دیفیوژن

ترمیم پمپ وکیوم دیفیوژن

بازسازی پمپ وکیوم دیفیوژن

بازسازی پمپ وکیوم دیفیوژن

اصلاح پمپ وکیوم دیفیوژن

اصلاح پمپ وکیوم دیفیوژن

تعمیرات پمپ وکیوم دیفیوژن

تعمیرات پمپ وکیوم دیفیوژن

تعمیرگاه پمپ وکیوم دیفیوژن

تعمیرگاه پمپ وکیوم دیفیوژن

قطعات پمپ وکیوم دیفیوژن

قطعات پمپ وکیوم دیفیوژن


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵