صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم طلاسازی

تعمیر پمپ وکیوم طلاسازی

ترمیم  پمپ وکیوم طلاسازی

ترمیم پمپ وکیوم طلاسازی

بازسازی پمپ وکیوم طلاسازی

بازسازی پمپ وکیوم طلاسازی

اصلاح پمپ وکیوم طلاسازی

اصلاح پمپ وکیوم طلاسازی

تعمیرات پمپ وکیوم طلاسازی

تعمیرات پمپ وکیوم طلاسازی

تعمیرگاه پمپ وکیوم طلاسازی

تعمیرگاه پمپ وکیوم طلاسازی

قطعات پمپ وکیوم طلاسازی

قطعات پمپ وکیوم طلاسازی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم