صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعمیر پمپ وکیوم روغنی

ترمیم  پمپ وکیوم روغنی

ترمیم پمپ وکیوم روغنی

بازسازی پمپ وکیوم روغنی

بازسازی پمپ وکیوم روغنی

اصلاح پمپ وکیوم روغنی

اصلاح پمپ وکیوم روغنی

تعمیرات پمپ وکیوم روغنی

تعمیرات پمپ وکیوم روغنی

تعمیرگاه پمپ وکیوم روغنی

تعمیرگاه پمپ وکیوم روغنی

قطعات پمپ وکیوم روغنی

قطعات پمپ وکیوم روغنی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵