صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ چدن

تعمیر وکیوم پمپ چدن

ترمیم وکیوم پمپ چدن

ترمیم وکیوم پمپ چدن

بازسازی وکیوم پمپ چدن

بازسازی وکیوم پمپ چدن

اصلاح وکیوم پمپ چدن

اصلاح وکیوم پمپ چدن

تعمیرات وکیوم پمپ چدن

تعمیرات وکیوم پمپ چدن

تعمیرگاه وکیوم پمپ چدن

تعمیرگاه وکیوم پمپ چدن

قطعات وکیوم پمپ چدن

قطعات وکیوم پمپ چدن

تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی