صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر اورینگ پمپ وکیوم

تعمیر اورینگ پمپ وکیوم

ترمیم اورینگ پمپ وکیوم

ترمیم اورینگ پمپ وکیوم

بازسازی اورینگ پمپ وکیوم

بازسازی اورینگ پمپ وکیوم


اصلاح اورینگ پمپ وکیوم

اصلاح اورینگ پمپ وکیوم


تعمیرات اورینگ پمپ وکیوم

تعمیرات اورینگ پمپ وکیوم


تعمیرگاه اورینگ پمپ وکیوم

تعمیرگاه اورینگ پمپ وکیوم


قطعات اورینگ پمپ وکیوم

قطعات اورینگ پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵