صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر تیغچه پمپ وکیوم

تعمیر تیغچه پمپ وکیوم

ترمیم تیغچه  پمپ وکیوم

ترمیم تیغچه پمپ وکیوم

بازسازی تیغچه پمپ وکیوم

بازسازی تیغچه پمپ وکیوم


اصلاح تیغچه پمپ وکیوم

اصلاح تیغچه پمپ وکیوم


تعمیرات تیغچه پمپ وکیوم

تعمیرات تیغچه پمپ وکیوم


تعمیرگاه تیغچه پمپ وکیوم

تعمیرگاه تیغچه پمپ وکیوم


قطعات تیغچه پمپ وکیوم

قطعات تیغچه پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم