صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم جت

تعمیر پمپ وکیوم جت

ترمیم  پمپ وکیوم جت

ترمیم پمپ وکیوم جت

بازسازی پمپ وکیوم جت

بازسازی پمپ وکیوم جت

اصلاح پمپ وکیوم جت

اصلاح پمپ وکیوم جت

تعمیرات پمپ وکیوم جت

تعمیرات پمپ وکیوم جت

تعمیرگاه پمپ وکیوم جت

تعمیرگاه پمپ وکیوم جت

قطعات پمپ وکیوم جت

قطعات پمپ وکیوم جت


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم