صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ کارخانه

تعمیر وکیوم پمپ کارخانه

ترمیم وکیوم پمپ کارخانه

ترمیم وکیوم پمپ کارخانه

بازسازی وکیوم پمپ کارخانه

بازسازی وکیوم پمپ کارخانه

اصلاح وکیوم پمپ کارخانه

اصلاح وکیوم پمپ کارخانه

تعمیرات وکیوم پمپ کارخانه

تعمیرات وکیوم پمپ کارخانه

تعمیرگاه وکیوم پمپ کارخانه

تعمیرگاه وکیوم پمپ کارخانه

قطعات وکیوم پمپ کارخانه

قطعات وکیوم پمپ کارخانه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵