صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ آب در گردش

تعمیر وکیوم پمپ آب در گردش

ترمیم وکیوم پمپ آب در گردش

ترمیم وکیوم پمپ آب در گردش

بازسازی وکیوم پمپ آب در گردش

بازسازی وکیوم پمپ آب در گردش

بازسازی وکیوم پمپ آب در گردش

اصلاح وکیوم پمپ آب در گردش

تعمیرات وکیوم پمپ آب در گردش

تعمیرات وکیوم پمپ آب در گردش

تعمیرگاه وکیوم پمپ آب در گردش

تعمیرگاه وکیوم پمپ آب در گردش

قطعات وکیوم پمپ آب در گردش

قطعات وکیوم پمپ آب در گردشتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵