صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ تک مرحله

تعمیر وکیوم پمپ تک مرحله

ترمیم وکیوم پمپ تک مرحله

ترمیم وکیوم پمپ تک مرحله

بازسازی وکیوم پمپ تک مرحله

بازسازی وکیوم پمپ تک مرحله

اصلاح وکیوم پمپ تک مرحله

اصلاح وکیوم پمپ تک مرحله

تعمیرات وکیوم پمپ تک مرحله

تعمیرات وکیوم پمپ تک مرحله

تعمیرگاه وکیوم پمپ تک مرحله

تعمیرگاه وکیوم پمپ تک مرحله

قطعات وکیوم پمپ تک مرحله

قطعات وکیوم پمپ تک مرحله


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵