صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ خلا

تعمیر وکیوم پمپ خلا

ترمیم وکیوم پمپ خلا

ترمیم وکیوم پمپ خلا

بازسازی وکیوم پمپ خلا

بازسازی وکیوم پمپ خلا

اصلاح وکیوم پمپ خلا

اصلاح وکیوم پمپ خلا

تعمیرات وکیوم پمپ خلا

تعمیرات وکیوم پمپ خلا

تعمیرگاه وکیوم پمپ خلا

تعمیرگاه وکیوم پمپ خلا

قطعات وکیوم پمپ خلا

قطعات وکیوم پمپ خلا
تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی