صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم رینگ مایع

تعمیر پمپ وکیوم رینگ مایع

ترمیم پمپ وکیوم رینگ مایع

ترمیم پمپ وکیوم رینگ مایع

بازسازی پمپ وکیوم رینگ مایع

بازسازی پمپ وکیوم رینگ مایع

اصلاح پمپ وکیوم رینگ مایع

اصلاح پمپ وکیوم رینگ مایع

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ مایع

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ مایع

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ مایع

قطعات پمپ وکیوم رینگ مایع

قطعات پمپ وکیوم رینگ مایعتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵