صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم چدن

تعمیر پمپ وکیوم چدن

ترمیم پمپ وکیوم چدن

ترمیم پمپ وکیوم چدن

بازسازی پمپ وکیوم چدن

بازسازی پمپ وکیوم چدن

اصلاح پمپ وکیوم چدن

اصلاح پمپ وکیوم چدن

تعمیرات پمپ وکیوم استیل

تعمیرات پمپ وکیوم چدن

تعمیرگاه پمپ وکیوم چدن

تعمیرگاه پمپ وکیوم چدن

قطعات پمپ وکیوم چدن

قطعات پمپ وکیوم چدن

تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی