صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر فیلتر سپراتور وکیوم

تعمیر فیلترسپراتور وکیوم

ترمیم فیلتر سپراتور وکیوم

ترمیم فیلترسپراتور وکیوم

بازسازی فیلتر سپراتور وکیوم

بازسازی فیلترسپراتور وکیوم


اصلاح فیلتر سپراتور وکیوم

اصلاح فیلترسپراتور وکیوم


تعمیرات فیلتر سپراتور وکیوم

تعمیرات فیلترسپراتور وکیوم


تعمیرگاه فیلتر سپراتور وکیوم

تعمیرگاه فیلترسپراتور وکیوم


قطعات فیلتر سپراتور وکیوم

قطعات فیلترسپراتور وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم