صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم روتور

تعمیر پمپ وکیوم روتور

ترمیم  پمپ وکیوم روتور

ترمیم پمپ وکیوم روتور

بازسازی پمپ وکیوم روتور

بازسازی پمپ وکیوم روتور

اصلاح پمپ وکیوم روتور

اصلاح پمپ وکیوم روتور

تعمیرات پمپ وکیوم روتور

تعمیرات پمپ وکیوم روتور

تعمیرگاه پمپ وکیوم روتور

تعمیرگاه پمپ وکیوم روتور

قطعات پمپ وکیوم روتور

قطعات پمپ وکیوم روتور


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم